هـــمـــســـفـــر پـــایـــیـــزی

پــایــیــز هـمـان بــهــاریــســت کــه عــاشــق شــده است

» پست ثابت :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» فصل اول به روایت تصویر :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» فصل 1 :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» دو سال عاشقانه گذشت :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» عروسی ( قسمت دوم ) :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» نی نی گوگولی تشریف آوردن :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» عروسی ( قسمت اول ) :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تــــــــــــــــــــــولدمون مــــــــــــــــــــبارک :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» لی لی لی لی لی لی لی لی :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برگ ۶۰ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» برگ 59 :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» برگ 58 :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» برگ 57 :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» برگ 56 :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» برگ 55 :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» یلدای 90 :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» برگ 54 :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» برگ 53 :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» برگ 52 + سالگرد نامزدی :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» یک سالِ عاشقانه گذشت :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» برگ 51 :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» برگ 50 :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» برگ 49 :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» برگ 48 :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» شمارش معکوس برای یک سالگی :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» برگ 47 :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» برگ 46 :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» دَه ماه عاشقانه گذشت :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» تــــــــــولــــــــــــدم مــــــبــــــــارکـــــــــــــ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» اولین تولد مشترک :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
» تــــَــوَلــُــــدِتــــــ مــُــبـــــارکــــــــ مــــَــــردِ مـــَـنـــــــ :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» عشقمون یــــــــک ساله شد :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» برگ 45 :: شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠
» برگ 44 :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» برگ 43 :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» برگ 42 :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» نــــــــــــــُـــــــــــــــــــه مــــاه عــــاشـــــقـــانــــــــــه :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
» برگ 41 :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» برگ 40 - هنرنمایی همسر جان :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 39 + سالگرد آشنایی :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» اولین سالگرد آشنایی :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 38 :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 37 :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» هـَــشــت مــــاه عــــاشـــــقـــانــــــــــه :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 36 :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 35 :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» برگ 34 :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» برگ 33 - خــــَــــــــبــــری در راه اســــت :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» برگ 32 :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» برگ 31 :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» هفت ماهگیمون مـــبــــارکـــــــــــ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» برگ 30 :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» برگ 29 :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» برگ 28 :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» برگ 27 -روز مــــــــــــرد و روز پــــــــــدر .. :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
» روز مــــــــــــرد و روز پــــــــــدر مـــــــــــــبـــــــــــــارکـــــــــ :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 26 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» ای جــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــم :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» ی خـــــــــــــــبــــــــــر عــــــــــــــــالــــــــــــــــــــی :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 25 - کوهنوردی :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» 6 ماهگی عشقمون مــــــــبـــــــــــــارکــــــــــــــــــــــــ :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 24 - روز زن و مـــــــــادر مــــــــــبـــــــــارکــــــــــــــــ + عکس :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 23 - 10 روز مرخصی همسری را چگونه گذراندید؟(قسمت دوم) :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 22 - 10 روز مرخصی همسری را چگونه گذراندید؟(قسمت اول) :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» برگ 21 :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برگ 20 - عـــــــــــــیـــــدی :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پنج ماه گذشت :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برگ 19 :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» برگ 18 :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» برگ 17 :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» چهار ماه گذشت :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» آخرین حرفهای سال 1389 :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» برگ 16 :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» برگ 15 :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» سومین ماهگرد :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» برگ 14 :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» برگ 13 :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» 2 ماه گذشت :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» برگ 12 :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» برگ 11 :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» برگ 10 :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» برگ 9 - مهمونی خونه همسری :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» من خیلی خوشبختم :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» برگ 8 -یک ماه گذشت :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» برگ 7 :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» برگ 6 - بـــــــــلــــــــــــــــه بـــــرون :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» برگ 5 :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» برگ 4 + اولین شب یلدا :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» پاییز را دوست دارم... :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» برگ 3 :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» برگ 2 :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» برگ 1 :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» بله برون :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» اندراحوالات بله برون :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» حال و هوای این روز ها ..... :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» تصمیم های جدید :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» جلسه سوم خواستگاری(28 آبان) :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» و اما امروز... :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
» آتــــــــــــــش و عــــــــشـــــــــــــق :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» عشق یعنی .... :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» احساسی که به تو دارم... :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» عید قربان مبارک :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» این قدر تو رو دوست دارم که... :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» فقط برای عشقم(بهترین جوابی که از خدا گرفتم) :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» مشخص شدن جلسه سوم خواستگاری(28 آبان) :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» دلم تنگ است... :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» دوستت دارم.... :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» مرز خواستن :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» اولین جمعه در کنار هم :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» برای تنها عشق زندگیم :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» دعوت شدیم خونتون :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» عاشقتم.... :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» جلسه دوم خواستگاری(17 آبان) :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» من+تو=ما(17 آبان) :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» عشق یعنی... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» خانه ای خواهم ساخت.... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» میشه بیایی و دنیامو قشنگ تر از همیشه کنی ؟؟؟؟؟ :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» همه چی آرومه :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» تعیین جلسه دوم :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» آرزوی من.... :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» حقیقت داره دلتنگی :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ... :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» عشق :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» عشق چیست؟ :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» اولین جلسه آشنایی(7 آبان) :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» عاشقانه ای با تــــو :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» من و تو یک نفریم :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» دوستتت دارم :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» روزهای هفته :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» دلتنگی :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» نجواهای پنهانی :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» حال و احوال این روزها :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» منم منم منم،تویی تویی تویی :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» به او بگویید دوستش دارم :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» ی روز بیادماندنی کنار هم :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» 7 آبان تصویب شد :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» 16 مهر-اولین تماس تلفنی مامانامون :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» مشخّصات کلی متولدین مهر ماه :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» اتفاقای قشنگ :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» عشق یعنی.... :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» اولین تولدم در کنار عشقم :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» اولین تولد عشقم در کنارش :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» بهانه ی زندگیم تولدت مبارک :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩